خطاهای یخچال فریزر

8361
هنگامی که یخچال شما دچار مشکل شده است ممکن است یک کد خطا را بروی نمایشگر آن ظاهر شود در صورتی که دلیل آن کد خطا را بدانید شاید بتوانید راحت تر مشکل را برطرف کرده و یا حداقل از صدمه دیدن بیشتر یخچال پیشگیری نمایید.

در این مقاله برای آشنایی بیشتر با کدهای خطای یخچال های مختلف تعدادی از مدل های رایج را در نظر گرفتیم تا با مطالعه آنها در صورت امکان به رفع عیب یخچال خود بپردازید.

برای خدمات تعمیر یخچال فریزر کلیک کنید.

تهران سرویس 724

خطاهای یخچال فریزر سامسونگ مدل RT79K

 
R 1 –  این خطا مربوط به سنسور دمای یخچال است.

F 1 –  خطای مربوط به سنسور بیرونی و یا محیطی یخچال فریزر است.

F 1 B – این خطا مربوط به سنسور فریزر است که باید مقدار اهم سنسور چک شود.

F 1 C –  خطا مربوط به سنسور دیفراست فریزر است.

R 1 F –  سنسور کشوی مجزای داخل یخچال را بررسی کنید.

F 1 G –  سیستم دیفراست فریزر یا هیتر و ترموفیوز دچار مشکل شده است، و یا ممکن است برد الکترونیک دستگاه خراب است.

F 1 D –  این کد خطا بعلت خرابی فن فریزر است. مقدار اهم فن و شکستگی پروانه را بررسی کنید.

F 1 E –  این کد خطا بعلت خرابی فن  کندانسور فریزر است. مقدار اهم فن و شکستگی پروانه را بررسی کنید.

F 10 B –  این خطا مربوط به هیتر دمپر یخچال است و یا ممکن است برد الکترونیک دچار خرابی شده باشد.

F 10 A –  هیتر دمپر محفظه سرد کننده سریع فریزر، کشوی مجزای داخل یخچال و یا برد الکترونیک دچار مشکل شده است.

F 1 e – خطای مربوط به فن کندانسور فریزر است.

F 1 f – سنسور محفظه یخساز فریزر معیوب است.

F 1 g – دیفراست فریزر مشکل دارد.

F 10 b – فن محفظه یخساز در یخچال خراب است. آن را بررسی کنید.

F 1 c – سنسور دیفراست فریزر معیوب است.

F 1 a – این خطا مربوط به سنسور خارجی فریزر است.

F 1 b – خطا مربوطه به سنسور دمای فریزر است.

F 10 g – مشکل از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی و یا برد الکترونیک است.

F 10 f – خطا مربوط به ارتباط بین برد اصلی و برد کمپرسور(موتور) و یا برد اصلی دستگاه است.

 

خطاهای یخچال فریزر سامسونگ مدل RL729-730

 
R 1 a –  یخساز یخچال معیوب است.

R 1 b –  سنسور دمای یخچال معیوب است.

R 1 c – سنسور دیفراست یخچال دچار مشکل شده است.

R 1 d – اشکل از فن یخچال فریزر و یا برد الکترونیک است.

R 1 e – سنسور یخساز یخچال فریزر دچار مشکل شده و یا برد الکترونیک معیوب است.

R 1 g – هیتر دیفراست یخچال و یا برد الکترونیک فریزر معیوب است.

F 1 a –  سنسور بیرونی فریزر نیاز به تعمیر دارد.

F 1 b –  خطا مربوط به سنسور دمای فریزر است که باید بررسی گردد.

F 1 c –  سنسور دیفراست یخچال فریزر معیوب است.

F 1 d –  فن فریزر مشکل دارد شکستگی پروانه و یا برد دستگاه را بررسی کنید.

F 1 e –  فن کندانسور دچار مشکل شده است پروانه فن و خرابی برد را بررسی کنید.

F 1 g – خطا مربوط به سیستم هیتر دیفراست فریزر،هیتر و ترموفیوز و یا خرابی برد است.

 

خطاهای یخچال فریزر سامسونگ مدل RZ18

 
شماره خطا و علت آن ها بشرح ذیل است :

۲ – مشکل در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای داخلی یخچال می باشد

۵ – این خطا مربوط است به سنسور دیفراست یخچال است.

۶ – سنسور دمای خارجی محیط پیرامون معیوب است.

۷ – این خطا مربوط به فن یخچال است.

۸ – فن کمپرسور یخچال دچار مشکل است.

۹ – این خطا از سیستم دیفراست یخچال است.

۱ – خطا مربوط به سنسور دمای داخلی فریزر می باشد.

 

خطاهای یخچال فریزر سامسونگ مدل RR 18

 
شماره ۲ – سنسور دمای داخلی یخچال معیوب است.

شماره ۵ – دیفراست یخچال فریزر را بررسی کنید.

شماره ۶ – سنسور دمای خارجی نیاز به بررسی دارد.

شماره ۷ – این خطا مربوط به فن یخچال و یا برد دستگاه فریزر است.

شماره ۸ – فن کمپرسور و یا برد الکترونیک دستگاه معیوب است.

شماره ۹ – دیفراست یخچال مشکل دارد.

شماره ۱ – سنسور دمای داخلی فریزر معیوب است.

شماره ۴ – خطا مربوط به سنسور دیفراست فریزر است.

شماره ۶ – سنسور دمای خارجی معیوب است.

شماره ۷ – فن دستگاه دچار مشکل شده است.

شماره ۸ – فن کمپرسور دستگاه فریزر معیوب است.

شماره ۹ – سیستم دیفراست فریزر مشکل دارد.

 

خطاهای یخچال فریزر سامسونگ مدل RR 18

 
کد خطا r – سنسور یخچال یا سیم های ارتباطی به سنسور و یا برد دستگاه معیوب است.

کد خطا d – این خطا از سنسور دیفراست می باشد علت دیگر خرابی المنت ، سیم و سوکت سنسور و یا مدار برد دستگاه است.

شرح خطا در خاموش شدن کامل دیسپلی – این خطا مربوط است به سنسور محیط یا مدار برد کنترل دستگاه می باشد.

کد خطا H – اشکال خطا مربوط است به هیتر المنت یا خرابی مدار برد دستگاه است.

کد خطا C – خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) یا خرابی برد الکترونیک است.

کد خطا a 1 – مشکل خطا از سنسور داخلی فریزر می باشد.

کد خطا a 2 – علت ارور از سنسور دیفراست می باشد.

کد خطا a 3 – دلیل این خطا از عدم انجام دیفراست و یا خرابی المنت است.

 

خطاهای یخچال فریزر ال جی مدل KF-8401A

 
کد خطا E1 – مشکل این پیغام خطا از سنسور فریزر یا خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه است.

کد خطا E2 – علت خطا از سنسور ۱ یخچال یا خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه است.

کد خطا E3 – دلیل این خطا از سنسور ۲ یخچال یا خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه است.

کد خطا E4 – این پیغام خطا از سنسور محیطی است اتصال کوتاه و یا مدار باز شده و یا ترموفیوز یا مدار برد الکترونیک دستگاه معیوب است.

کد خطا E5 – پیغام این خطا از سنسور دیفراست می باشد که ممکن است اتصال کوتاه و یا مدار باز شده است، همچنین سیم های ارتباطی را بررسی کنید و در آخر ممکن است برد دستگاه مشکل داشته باشد.

کد خطا E6 – این خطا از عدم انجام دیفراست می باشد که ممکن است شکستن فریزر حرارتی، خرابی هیتر دلایل دیگری برای این خطا باشند.

کد خطا E7 – این خطا مربوط می شود به فن فریزر یا خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه.

کد خطا E8 – اشکال از فن کندانسور می باشد، سیم های ارتباطی ، سوختگی فن و برد دستگاه را چک کنید.

کد خطا CO – خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) است که باید سیم های ارتباطی و برد یخچال بررسی شوند.

 

خطاهای یخچال فریزر پارس

 
کد خطا AF – این خطا مربوط است به سنسور محیط یخچال یا خرابی مدار برد کنترل دستگاه می باشد.

کد خطا EF – این خطا مربوط می شود به سنسور داخل اوپراتور یخچال و یا خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد.

کد خطا FF – این مشکل خطا مربوط است به سنسور دمای فریزر یا خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد.

کد خطا HI – دلیل این خطا از دمای بالا در فریزر می باشد که نشان دهنده دمای بالای ۲۴ درجه در داخل فریزر است.

کد خطا ( – – ) – این پیغام نشان دهنده خاموشی بخش یخچال از طریق دکمه تنظیم درجه یخجال است که در این حالت لامپ داخل یخچال نیز خاموش شده است.

 

خطاهای یخچال فریزر پارس نوفراست

 
کد خطا FF – علت خطا از خرابی سنسور داخل کابین فریزر می باشد.

کد خطا DF – دلیل خطا از سنسور اوپراتور است و یا خرابی از مدار برد دستگاه است.

کد خطا HI – اشکال این خطا از دمای بالا در فریزر می باشد که نشان دهنده دمای بالای ۲۴ درجه در داخل فریزر می باشد.

کد خطا LO – مشکل مربوط است به دمای داخل قسمت فریزر که دمای فریزر از ۳۳ –  سردتر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *